İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Müşteri odaklı yönetim yaklaşımımız, tarafsız ve fırsat eşitliği anlayışımız çerçevesinde; Şirketimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda gerekli nitelik ve yeteneklere sahip kişileri bünyemize kazandırmaktır.
Bu doğrultuda ;
•Çalışanlarımızın potansiyellerini belirleyerek gelişimlerini planlarız,
•Çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmak amacıyla katılımlarını destekler, başarılarını takdir ederiz,
•Şirket hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın performanslarını yönetiriz,
•Kariyer planlaması yaparak çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliği sağlarız,
•Birlikte güvene dayalı şeffaf çalışma ortamı oluştururuz.

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikamız

Farklılıkların zenginliğimiz olduğunu kabul eder, iş gücümüzün çeşitliliğini destekleriz. Şirketimizde dil, din, inanç, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, medeni hal, engelli olma hali, sosyo-ekonomik durum vb. farklılıklara göre ayrımcılık yapılmaz.
İş başvurusu yapan herkes, sahip oldukları farklılıklar düşünülmeksizin eşit fırsata sahiptir. İşe alım ve yükselmelerde esas olan, işin gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerdir.